Uslovi korišćenja

Poslednje ažurirano: November 31, 2019

Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu : Uslovi) regulišu pristup ili korišćenje proizvoda, aplikacija, websajta ili sadržaja (u daljem tekstu : Usluga) koji pripadaju “Ankartisan d.o.o” (u daljem tekstu : Hot Nuts).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove pre pristupa ili korišćenja Usluga.

Vašim pristupom i korišćenjem Usluga izjavljujete da ste pročitali, razumeli i da prihvatate navedene Uslove, čime se uspostavlja ugovorni odnos između Vas i Hot Nuts-a i prestaju da važe bilo kakvi prethodni ugovori, sporazumi ili aranžmani bilo koje vrste između dve strane.

Hot Nuts zadržava pravo da Uslove jednostrano promeni, obustavi pružanje Usluga ili bilo kojeg njihovog dela, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, a u skladu sa postupkom koji je opisan u ovim Uslovima. Vaš dalji pristup i korišćenje Usluga predstavlja Vaš pristanak izmena i dopuna Uslova.

1. USLUGA

Usluge predstavljaju savremenu tehnološku platformu - skup softvera, koji omogućava korisnicima Hot Nuts mobilne aplikacije ili Hot Nuts websajta da kupe proizvode koje Hot Nuts ima u ponudi na websajtu ili na vending mašini.

Proizvodi Hot Nuts-a su dostupni samo korisnicima koji imaju napravljen nalog i imaju sačuvanu kreditnu karticu kao opcije plaćanja.

USLUGE TREĆIH LICA

Usluge koje su predmet ovih Uslova mogu biti stavljene na raspolaganje i kroz servise i sisteme trećih lica koje Hot Nuts ne može kontrolisati i čiju primenu ne može regulisati ovim Uslovima. Samim tim, saglasni ste da se na takvu primenu servisa i sistema mogu primeniti Uslovi korišćenja i Politika privatnosti koje će odrediti treća lica. U tom slučaju Hot Nuts ne može i neće biti odgovoran za bilo koji proizvod ili uslugu koji budu pruženi od strane trećih lica.

Napominjemo da će se pod "trećim licima" u smislu ovih Uslova smatrati i Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation ili BlackBerry Limited, ukoliko koristite Usluge putem razvijenih mobilnih aplikacija za Apple IOS, Android, Microsoft Windows ili Blackberry mobilnog operativnog sistema. Navedena treća lica nisu potpisnice ovih Uslova i nisu odgovorni za pružanje Usluga ili podrške na bilo koji način.

2. KORISNIČKI NALOZI

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Kako biste bili u mogućnosti da koristite sve apsekte Usluga, morate se registrovati i napraviti sopstveni korisnički nalog. Prilikom registracije Hot Nuts zadržava pravo da u ovu svrhu prikuplja Vaše lične podatke kao što su : ime, e-mail adresa i informacije o validnom načinu plaćanja Usluga. Vaša obaveza je da vodite računa o tome da u toku celog korišenja korisničkog naloga vaši registrovani podaci budu tačni, odnosno aktuelni. Ukoliko pojedini aspekti Usluga na budu dostupni usled registrovanih netačnih podataka, Hot Nuts za to ne može biti odgovoran. Takođe, Vi ste odgovorni prema zakonskim propisima za sve aktivnosti koji se odvijaju na Vašem korisničkom nalogu i slažete se da ćete čuvati tajnost svojih korisničkih kredencijala, odnosno da nikome nećete otrkivati svoje korisničko ime i lozinku za pristup sistemu.

MREŽA I PRISTUP

Kako bi Vam bila pružena Usluga neophodno je da imate uređaj na kojem je omogućen pristup internetu. Prilikom korišćenja Usluga može Vam biti naplaćen usluga prenosa podataka prema cenovniku Vašeg mobilnog operatera.

3. PLAĆANJE

Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da za ćete za kupovinu proizvoda platiti određenu cenu Hot Nuts-u. Ukoliko korisnik kupuje proizvod preko websajta cena ce biti prikazana pre kupovine na samom websajtu. Ukoliko korisnik kupuje proizvod preko mobilne aplikacije odnosno sa vending mašine cena ce mu biti prikazana čim skenira QR kod preko mobilne aplikacije.

PLATNE KARTICE

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje prihvatilac platnih kartica, OTP Banka, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Prilikom dodavanja platne kartice sa Vaše platne kartice će biti rezervisan 1,00 RSD radi verifikacije kartice, nakon određenog vremena (do 7 dana) ova vrednost će biti vraćena.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

CENA

Hot Nuts će vršiti naplatu Usluga prema unapred istaknutom cenovniku. Hot Nuts zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni ustanovljeni cenovnik, ali uz obavezu da novi cenovnik odmah istakne na svom web sajtu odnosno mobilnoj aplikaciji, kao i da o tome obavesti korisnike.

POLITIKA REKLAMACIJE

U slučaju da je korisniku naplaćen račun za kupovine koje nisu izvršene u skladu sa ovim ugovorom, korisnik je ovlašćen da uputi reklamaciju putem telefona kontakt telefon Hot Nuts-a ili elektronski preko sajta Hot Nuts-a.

Po svim reklamacijama će biti postupljeno u zakonskim rokovima.

POVRAĆAJ NAPLAĆENIH SREDSTAVA

U slučaju povraćaja sredstava korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Hot Nuts je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice.

4. DOSTAVA PROIZVODA

Ukoliko korisnik kupuje neki od ponudjenih proizvoda preko websajta dostava ce biti obavljena jednom nedeljno i to svaki utorak.
Ukoliko korisnik kupuje proizvode sa vending mašine odnosno preko mobilne aplikacije dostava ce biti instant.

5. PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Hot Nuts zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni ove Uslove korišćenja. Hot Nuts takođe zadržava pravo da otkaže, modifikuje, obustavi ili u potpunosti prekine sa pružanjem Usluga korisniku, pošto je o tome prethodno obavestio korisnika na adekvatan način najmanje 30 dana pre otkaza.

Hot Nuts će objaviti sve promene Uslova na svom web sajtu i u okviru Hot Nuts mobilne aplikacije najmanje 30 dana pre stupanja promena na snagu. Do momenta stupanja na snagu izmena primenjivaće se prethodne odredbe Uslova. Za nove korisnike odmah će se primenjivati nove odredbe Uslova.

6. REŠAVANJE SPOROVA

Prihvatom ovih Uslova slažete se sa tim da će svaki spor između Vas i Hot Nuts-a, koji se javi u toku korišćenja ili u vezi sa Uslugama, biti rešen sporazumno, dijalogom između dve strane. Ukoliko pak do sporazumnog rešenja nije moguće doći, svaka strana u sporu zadržava pravo da pokrene odgovarajući sudski ili drugi postupak pred nadležnim državnim organima Republike Srbije, a u cilju zaštite prava za koje strana smatra da je ugroženo ili povređeno.

7. TRAJANJE I RASKID

Ovi Uslovi stupaju na snagu danom Vašeg prihvata istih i imaju dejstvo za sve vreme korišćenja Usluga.

8. KORISNIČKI SERVIS

Za sva pitanja u vezi sa ovim Uslovima i njihovom primenom, možete se obratiti korisničkom servisu putem E-mail adrese support@hotnuts.rs

Hot Nuts će pokušati da odgovori na sve zahteve u razumnom vremenskom roku, u skladu sa zakonom.

9. UKUPAN SPORAZUM

Ovi Uslovi korišćenja, uključujući Opis Usluge kao i Izjavu o privatnosti, predstavljaju celokupan i isključivi sporazum između Hot Nuts-a i Vas, kao krajnjeg korisnika.

Ankartisan d.o.o
Karađorđeva 48A/15, Pančevo 26000
PIB: 112449054
Matični broj: 21676608
Šifra delatnosti: 4799
www.hotnuts.rs
Tel: +38166004797, +38166312801
Email: support@hotnuts.rs